-21%
7.650.000VND
-19%
10.050.000VND
-11%
5.100.000VND
-5%
7.550.000VND
-1%
4.950.000VND
-5%
2021
5.600.000VND
-23%
6.650.000VND
-42%
5.700.000VND
-16%
6.250.000VND
-18%
2021
-6%
2021
8.450.000VND
-20%
9.100.000VND

Điều hòa Mitsubishi HeavyXem tất cả

-16%
6.250.000VND
-5%
8.330.000VND
-21%
7.650.000VND
-2%
10.750.000VND
-1%
13.030.000VND
-19%
10.050.000VND

Điều hòa Toshiba mới nhấtXem tất cả

-9%
9.650.000VND
-17%
20.400.000VND
-19%
16.200.000VND
-21%
11.050.000VND

Điều hòa CASPER mới nhấtXem tất cả

-35%
5.800.000VND
-9%
6.800.000VND
-18%
13.400.000VND
-28%
2021
4.800.000VND
-28%
5.600.000VND

Điều hòa Panasonic mới nhấtXem tất cả

-20%
9.100.000VND
-16%
11.000.000VND
-17%
17.200.000VND
-18%
7.300.000VND
-4%
9.450.000VND
-18%
9.250.000VND
-16%
14.450.000VND

Điều hòa Nagakawa mới nhấtXem tất cả

-43%

Điều hòa dân dụng

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R1M05 1.0 HP

4.500.000VND
-30%
11.200.000VND
-27%
6.800.000VND
-42%
5.700.000VND
-32%
9.000.000VND
-29%
11.700.000VND

Điều hòa Samsung mới nhấtXem tất cả

-2%
11.800.000VND
-24%
15.800.000VND
-4%
7.700.000VND
-7%
6.700.000VND
-7%
23.200.000VND
-14%
17.200.000VND
-16%
12.100.000VND
-17%
10.600.000VND

LOUVER CHUYỂN HƯỚNG GIÓ DÀN NÓNGXem tất cả

-16%
970.000VND
-11%
800.000VND
-12%
750.000VND
-13%
650.000VND
-14%
600.000VND
-15%
550.000VND