hitachi-EJ10CKV1
-21%
7.650.000VND
-19%
10.050.000VND
-11%
5.100.000VND
-6%
7.450.000VND
-3%
4.850.000VND
-5%
2021
5.600.000VND
-23%
6.650.000VND
-42%
5.700.000VND
-16%
6.250.000VND
-18%
2021
-6%
2021
8.450.000VND
-15%
9.600.000VND

Điều hòa Mitsubishi HeavyXem tất cả

-16%
6.250.000VND
-5%
8.330.000VND
-21%
7.650.000VND
-2%
10.750.000VND
-1%
13.030.000VND
-19%
10.050.000VND

Điều hòa Toshiba mới nhấtXem tất cả

-9%
9.650.000VND
-16%
20.700.000VND
-19%
2021
16.100.000VND
-23%
2021
10.750.000VND

Điều hòa CASPER mới nhấtXem tất cả

-35%
5.800.000VND
-7%
2021
6.950.000VND
-23%
2021
12.600.000VND
-28%
2021
4.800.000VND
-28%
5.600.000VND

Điều hòa Panasonic mới nhấtXem tất cả

-15%
9.600.000VND
-16%
11.000.000VND
-16%
17.400.000VND
-24%
2020
7.990.000VND
-4%
10.100.000VND
-11%
2020
10.050.000VND
-12%
15.150.000VND

Điều hòa Nagakawa mới nhấtXem tất cả

-43%

Điều hòa dân dụng

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R1M05 1.0 HP

4.500.000VND
-30%
11.200.000VND
-27%
6.800.000VND
-42%
5.700.000VND
-32%
9.000.000VND
-29%
11.700.000VND

Điều hòa Samsung mới nhấtXem tất cả

-4%
11.500.000VND
-28%
14.900.000VND
-6%
7.500.000VND
-10%
6.500.000VND
-7%
23.200.000VND
-14%
17.200.000VND
-16%
12.100.000VND
-17%
10.600.000VND

LOUVER CHUYỂN HƯỚNG GIÓ DÀN NÓNGXem tất cả

-16%
970.000VND
-11%
800.000VND
-12%
750.000VND
-13%
650.000VND
-14%
600.000VND
-15%
550.000VND